Jo, vetëm ne fillim, por mbështetje teknike gjatë gjithë kohës së qendrimit në platformën tonë.