Ting ka zhvilluar një platformë profesionale nv ndihmë të gjithë restoranteve, hoteleve, bare, pizzeri.